Knut Hamsun er en av Norges viktigste forfattere

Med en nobelpris i litteratur, er Knut Hamsun en av våre fremste forfattere gjennom alle tider. På et internasjonalt nivå er det bare Henrik Ibsen som anses som mer berømt. I tidlige år var Hamsun kjent som Knud Pedersen (hans fødenavn), og ga ut flere romaner og dikt under dette navnet. Han fikk sitt store gjennombrudd med romanen «Sult», som regnes som forløperen til modernismen.

Knut Hamsun og hans forfatterskap deles gjerne inn i tre forskjellige faser. En subjektiv fase på 1890-tallet, med en følgende overgangsfase i begynnelsen på 1900-tallet, hvor han eksperimenterte med forskjellige sjangere og former. Den siste fasen, fra 1912, skrev han satiriske og sosialkritiske samfunnsromaner. Hamsun var en stilist av klasse, som utviklet og fornyet det norske språket med vekt på handling om menneskets sjeleliv.

Samfunnskritikeren og Gudbrandsdølen Knut Hamsun

Knut Hamsun og hans forfatterskap dykket dypt ned i psykologien. Hovedmotivet er ofte en tragisk og misforstått figur. Landstrykeren er gjerne en gjennomgangsfigur som står i sterk kontrast til den idealiserte og mektige bonden. Etter hvert ble Hamsun en krass kritiker av kapitalismen og datidens moderne verden, noe som førte til et reaksjonært samfunnssyn og sympati for nazistenes ideologi på 1930-tallet.

Det er ingen tvil om Knut Hamsuns litterære rike arv. I ettertid har det hersket tvil om forholdet han hadde til nazismen, og uenighet om prosessene som ble satt i gang mot ham. For Hamsun var slekten viktig, og det var spesielt morfaren hans som formidlet historier om dette emnet. Både moren og faren kom fra rike gårder i Gudbrandsdalen.

Hamsun og identitet

Hamsun hevdet i sitt forfatterskap at han var Gudbrandsdøl av opprinnelse, selv om den største betydningen for hans utvikling senere i livet henter inspirasjon fra barndomsårene i Nordland. Han likte å gå alene i skogen, og var tiltrukket av havets villskap. Senere arbeider viser en sterk forkjærlighet for det nordnorske folk, natur og miljø. Av den grunn regner folk nordfra Hamsun som en nordnorsk forfatter.

Store deler av Hamsuns forfatterskap har røtter fra nord. «Den Gåtefulle, en kjærlighetshistorie fra Nordland», som ble utgitt i 1877, forteller om en gutt fra en husmannsplass som skulle vise seg å være en rikmannssønn som får den rike storbondens datter. Det samme året ga han ut diktet «Et gjensyn» om en tysk einstøing ødelagt av skyldfølelse, som bor i en hule på Norskekysten.

Knut Hamsun og fattigdom

Hamsun og hans forfatterskap har ikke alltid vært en suksess. Da han prøvde å få gitt ut romanen «Frida» hos Gyldendal i 1879, ble han refusert, og han vandret skuffet rundt i Kristiania. Et opphold som var preget av sult og fornedrelse, men som senere skulle legge grunnlag for det selvbiografiske hovedverket «Sult». Forbildet Bjørnstjerne Bjørnson hadde heller ikke noe tro på han som forfatter.

Etter flere opphold i Amerika reise Knut Hamsun til København for å skrive. Han levde i nød og fattigdom på et lite kvistværelse og skrev på «Sult». Han virkelig følte på kroppen det han skrev om. Det første utdraget ble publisert anonymt i et dansk tidsskrift ved hjelp av ev venn. Romanen vakte stor oppsikt, og det ble fort kjent hvem som var forfatteren.

Hovedverket «Sult»

Hamsun hadde sine meninger om Amerika. Etter mange opphold der, skrev han «Fra det moderne Amerikas Åndsliv». Boken er en flengende kritikk med kraftige angrep på amerikansk journalistikk, åndsliv og demokratiske ideer hvor fremstillingen blir oppfattet som fordomsfull og subjektiv. Samtidig sulter han i det lille kvistværelse i København og skriver videre på det som skulle bli hovedutgaven av «Sult».

En moderne forfatter

Forfatterskapet til Knut Hamsun blir regnet som banebrytende. I 1890 ble endelig «Sult» utgitt. Romanen skaper et skille i både norsk og europeisk litteratur. Både temaet og fortellerteknikken gjør den til en av de første moderne romanene i Europa. Handlingen er hentet fra de fattige dagene i Kristiania, skrevet med en intens og original penn, som skildrer kampen for å overleve, både mentalt og fysisk.